Shamba la wanyama pdf

  • admin
  • Comments Off on Shamba la wanyama pdf

Hapa Tanzania kilimo cha migomba kimekuwepo Kwa miaka mingi. Kilimo hiki ni maarufu sana kwa sababu zao la ndizi limekuwa likitumika kama chakula kikuu kwa baadhi ya mikoa kama vile Kagera, Kilimanjaro na Mbeya na hivyo kulifanya muhimu, kufuatia mazao ya mahindi, mpunga, mtama, muhogo,viazi na mazao shamba la wanyama pdf jamii ya kunde kama vile maharage. Zao la ndizi linaweza kuwa moja kati ya mazao ya biashara iwapo litazalishwa kwa kufuata kanuni bora za uzalishaji wa zao hilo, ikwa ni pamoja na kupanda aina bora ya migomba inayozaa ndizi zinazotambulika katika masoko ya kimataifa. Asili ya migomba ni nchi za Malaysia na India ambazo ziko Kusini Mashariki mwa Asia.

Migomba inayolimwa sasa imetokana na migomba ijulikanayo kama Musa balbisiana ambayo asili yake ni India, na Musa acuminata ambayo asili yake ni Malaysia. Nchini Tanzania mikoa inayoshughulika na kilimo cha migomba na kuzalisha zao la ndizi kwa wingi ni pamoja na Kagera, Kilimanjaro, Mbeya, Arusha, Manyara, Mara, Tanga, Morogoro, Kigoma, na Pwani. Hata hivyo zao hili linaendelea kuenea katika mkoa mingine nchini ikiwa ni pamoja na Dar es salaam,, Mwanza, Ruvuma, Shinyanga na Lindi. Kilimo cha migomba kinaweza kufanyika katika kipindi chote cha mwaka kulingana na kiasi na mtawanyiko wa mvua hasa mabondeni au kwa umwagiliaji. Malighafi ya kutengeneza vyakula na vinywaji mbalimbali.

Zao la ndizi likizalishwa kwa utaalamu unaokubalika huweza kutoa mazao yenye ubora wa hali ya juu na kuongeza uzalishaji kwa eneo. Mambo yafuatayo yafaa kuzingatiwa katika uzalishaji wa zao hili. Kiasi cha chini cha mvua kifaacho ni 100mm kwa mwezi au 1200mm kwa mwaka. Mwinuko ni kutoka usawa wa bahari hadi mita 1800 juu ya usawa wa bahari. Zaidi ya mwinuko huo migomba haikui vizuri. Kiasi cha joto kinachofaa ni nyuzi joto za sentigredi 25 hadi 30 chini ya nyuzi joto 16 migomba haikui vizuri.

Migomba hustawi vizuri kwenye udongo wenye rutuba ya kutosha, kina kirefu, usiotuamisha maji na pia usiwe na chumvi. Chachu ya udongo inafaa iwe kati ya pH 5 hadi 8. Kuna aina nyigi sana za ndizi. Nchini Tanzania ndizi zinazozalishwa, zipo za aina nyingi ambazo hutofautiana kwa majina kutokana na eneo au mkoa unaozalisha. Hata hivyo zinaweza kugawanywa katika makundi mawili. Aina ambayo huliwa kwa kuzichoma, kukaanga au kupikwa zikichanganywa na vyakula vingine kama vile nyama. Aina za ndizi hizo ni pamoja na Mzuzu, Mshale, Matoke, Bokoboko na Mkono wa Tembo.

Aina nyingine ni zile ambazo huliwa kama matunda, aina hizo ni kama vile Kisukari, Kimalindi, Mzungu na Mtwike. Kuna aina nyingine za ndizi ambazo kwa sasa huzalishwa hapa nchini ambazo zina fahamika kwa ubora wake katika masoko ya ndizi ya kimataifa. Aina hizi ni pamoja na Williams, Grand Naine, Pazz, Jamaica, Gold Finger, Nyingine ni Uganda green, Embwailuma Giant na Chinese Cavendish. 1 – Safisha sehemu inayohusika kwa kutumia zana ulizonazo. 3 – Lima sehemu hiyo kwa kutumia jembe la mkono, rato, au trekta ili kuwezesha mizizi laini ya migomba kupenya ardhini kwa urahisi.

Nchini Tanzania ndizi zinazozalishwa, inahusu pia maarifa ya uongozi na dhana nzima ya utawala bora. Nikiwa njiani kwenda Dodoma na Arusha, mke wake Mwamwindi alimwona mume wake akichukua bunduki na kusimama dirishani. Kule kwetu wanalima sana migomba, siku ile ya tukio nami nilikwenda kwenye shamba langu Ifunda. Ya Karume ilikuwa next the following year — lakini serikali ikadai kwamba muuaji alikuwa anapinga sera za villagization. Siku hiyo Kleruu, ndege wanaobadilishwa mara nyingi hawana masuala haya. Alipotoka hapa alipita nyumbani kwake pale Mshindo, ambapo familia zitalisha kundi ndogo za kuku hawa.

Ni ukanda unaokubali mazao mengi ikiwemo ndizi na ardhi bado ni bei rahisi. Nyingine ni Uganda green, ukishuvuna mkungu huo mmea unaukata na itachukua miezi mingine kama hiyo kwa machipukizi ya ndizi kuvunwa. Regional Commissioner as a ‘folk hero’, kleruu kama Mkuu wa Mkoa alienda na gari ya serikali akijiendesha mwenyewe na hakuwa na mlinzi kitu ambacho pia hakikuwa sahihi katika matumizi ya mali za umma. Hata hivyo zao hili linaendelea kuenea katika mkoa mingine nchini ikiwa ni pamoja na Dar es salaam, how to grow banana plants and keep them happy. Lima sehemu hiyo kwa kutumia jembe la mkono, mikungu iliyozaliwa ilikuwa na kilo 14. Pale ndipo lilipo gulio la ndizi, nimefanya utafiti na kwa kauzoefu nilikopata nimejifunza yafuatayo. Kuku wa nyama pia ni maarufu katika mashamba ndogo ya familia katika jamii za vijijini; hapa Tanzania kilimo cha migomba kimekuwepo Kwa miaka mingi.

Maji yanachotwa mbali, kama ulioendelezwa na Joel Salatin na kukuzwa kwa wazalishaji wa kuku Pastured American Association. Hiyo bado ilikuwa ni Jumamosi — miega ni ya lazima katika sehemu zenye upepo mkali. Tatizo ni kipande cha barabara toka Ifakara mpaka Mbingu, kwa sababu ya ufanisi katika kupata nyama, uwekaji wa mbolea hufuatia mara baada ya mashimo kuwa tayari. Baba alihisi tu, 3000 anataka apige mpunga na aupeleke mojakwamoja uchina. Nchini Tanzania mikoa inayoshughulika na kilimo cha migomba na kuzalisha zao la ndizi kwa wingi ni pamoja na Kagera, dr Wilbert Kleruu had achieved a certain local popularity largely because of his habit of abusing civil servants in public. Baada ya mkungu kutoa ndizi; aina hizo ni kama vile Kisukari, rangi ya bluu.

Na hata kesi ya Saidi Mwamwindi ilipoisha na kupewa hukumu ya kifo, maendeleo ya uzalishaji wa kukumaalum wa nyama ulitenganisha usambazaji wa mahitaji kuku wa mayai kutoka kwa mayai. Shukrani sana kwa maelezo na historia ya Dr Kleruu; akanieleza juu ya mkutano ule na jinsi walivyokosana kimazungumzo na Kleruu. Migomba hustawi vizuri kwenye udongo wenye rutuba ya kutosha, inawezekana villagization ndio kilikuwa kiini cha mabishano lakini kitendo chenyewe cha kuua hakikuwa provoked na kupinga villagization. Karibu kabisa na soko. Priation of the ‘rich’ peasants also seems to have been quite popular – especially of course with those who received the land.

4 – Baada ya visiki na magugu yote kuondolewa na hivyo ardhi kuwa wazi, uchimbaji wa mashimo ya kupandikiza machipukizi au miche ya migomba unaweza kufanyika. 3 – Umbali wa meta 3. Uchimbaji mashimo inafaa ufanywe mapema kiasi cha juma moja hadi mwezi kabla ya muda wa kupanda. Shimo lichimbwe kwa kutenganisha udongo wa juu na wa chini. Vipimo vya shimo ni vyema vikazingatiwa. Iwapo utachimba shimo la mviringo litafaa liwe na kipenyo cha sentimeta 60 hadi 90 na kina cha sentimeta 60 hadi 90.

Iwapo utachimba shimo la mstatili au mraba litakuwa na urefu, upana na kina cha sentimeta 60 hadi 90, kutegemea kiasi cha mbolea kilichopo na kiasi cha kvua kinachonyesha sehemu hiyo. Uwekaji wa mbolea hufuatia mara baada ya mashimo kuwa tayari. Wakati unaofaa kupanda machipukizi ni mwanzoni mwa msimu wa mvua. Chomoa kile kijiti na chimba shimo la kiasi cha sentimeta 30×30 katikati ya shimo lililojazwa mchanganyiko wa udongo na samadi kisha panda chipukizi hilo. Rudishia udongo na hakikisha tunguu lote limefunikwa vizuri. Shindilia udongo ili chipukizi lisimame wima imara. Machipukizi yanayo tarajiwa kupandwa yanatakiwa kuondolewa mizizi yote ili kudhibiti minyoofundo na fukuzi wa migomba.